Ubezpieczenia, a ryzyko

  • Każdorazowo ubezpieczamy się, dlatego, iż chcemy uniknąć, jakiego konkretnego ryzyka. Taka jest rola i taki jest również cel naszego ubezpieczania się u różnych ubezpieczycieli. Mogą nim być różne czynniki, różne elementy jak chociażby jakieś konkretne zdarzenie wywołujące szkodę, którym może być na przykład...

  • Każdy ubezpieczyciel podejmując się działalności ubezpieczeniowej, podpisując umowy ubezpieczeniowe z osobami ubezpieczającymi bierze na siebie świadomie ryzyko ubezpieczeniowe, związane z działalnością ubezpieczeniową. Każde ryzyko ma swoje konkretne umocowani, ma swoje podstawy, ma swoje źródło. Źródeł ryzyka, jakie...

  • Każda umowa ubezpieczenia zawierana między ubezpieczycielem i ubezpieczającym owarowana wypadkiem losowym wiąże się z ryzykiem ubezpieczeniowym. Źródeł takiego ryzyka można znaleźć kilka, każdorazowo jest ona uwarunkowane czynnikami, które zawsze mają swoje umocowanie w dwóch rodzajach, które można podzielić na...

  • Każda umowa ubezpieczenia jest obwarowana wystąpieniem zdarzenia losowego, zdarzenia, więc tego nie da się przewidzieć. Dlatego też każda umowa ubezpieczenia jest oparta, jest umocowana na ryzyku. Ryzyko takie jest niemożliwe do wyeliminowania, można jedynie podejmować zabiegi, można podejmować jedynie wysiłki zmierzające...

  • Chociaż każda jednorazowa umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy ubezpieczycielem a osobą ubezpieczającą obwarowana jest ryzykiem to jednak każda jedna jest obwarowana ryzykiem w innym stopniu. Jest to każdorazowo związane z tym, jaki jest przedmiot ubezpieczenia, a więc z tym, jaki konkretny typ ubezpieczenia jest zawarty w...

  • Ryzyko, jako nieodłączny element każdej umowy ubezpieczenia zawieranej pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym jest takim element, który każdorazowo każdy chce wyeliminować. Istnieje kilka metod manipulacji ryzykiem, która ma na celu właśnie jego minimalizację i eliminację. Nie jest to nigdy do końca możliwe jednak...

  • Każda umowa ubezpieczenia oparta jest na ryzyku. Ryzyko takie to przedmiot ubezpieczania, jest zależne od wielu czynników, które są subiektywne jak i obiektywne. Jednakże nie każdy decyduje się na to, aby ryzyko, które go dotyczy ubezpieczać. Niektórzy decydują się na indywidualne formy manipulacji ryzkiem, które nas, na co...

  • Każda umowa ubezpieczenia oparta jest na ryzyku. Ryzyko takie to przedmiot ubezpieczania, które oznacza niepewność, co do zajścia określonego zdarzenia, kiedy zaistnieje jedna lub więcej możliwości, aby takie zdarzenia zaszło. Dlatego też powstają różne metody zarządzania i manipulowanie ryzykiem, aby jest jak najbardziej...