Ubezpieczenia a ryzyko

Każdorazowo ubezpieczamy się, dlatego, iż chcemy uniknąć, jakiego konkretnego ryzyka. Taka jest rola i taki jest również cel naszego ubezpieczania się u różnych ubezpieczycieli. Mogą nim być różne czynniki, różne elementy jak chociażby jakieś konkretne zdarzenie wywołujące szkodę, którym może być na przykład ogień, woda. Każda możliwość jak i prawdopodobieństwo zdarzenia powodującego stratę są ryzykiem, od którego się ubezpieczamy. Każdy wypadek ubezpieczeniowy jest wypadkiem losowym, jest, więc ryzykiem. Od tego się ubezpieczamy, oddając nasze ryzyko w ręce ubezpieczyciela, który w zamian za opłacenie przez nas składki takie ryzyko ponosi.

Każdorazowo należy pamiętać, iż dla ubezpieczyciela to ryzyko to każdorazowo my, lub tez rzecz, przedmiot przez nas ubezpieczona. Dlatego, iż wypadek ubezpieczeniowy jest ze swej definicji wypadkiem losowy ryzyko w ubezpieczeniach jest zawsze definiowane, jako ryzyko zaistnienia, niepewność zaistnienia, niepewność nastąpienia pewnego zdarzenia w warunkach to umożliwiających, kiedy zaistnieje jedna lub więcej takich możliwości. Dlatego, iż chcemy takich sytuacji, takiego ryzyka unikać, dlatego się ubezpieczamy. Taka jest rola i taki jest cel działalności ubezpieczeniowej, jak również naszego działania, polegającego na wykupieniu polisy, ubezpieczenia i opłacaniu składek.


Czym jest ryzyko ubezpieczyciela?

Każdorazowo podejmując działalność ubezpieczeniową, ubezpieczyciel podejmuje ryzyko. Polega ono na tym, iż każdorazowo jest związane z działalnością zakładu i taki ubezpieczyciel podpisując z każdym klientem, z każdą osobą ubezpieczającą podejmuje ryzyko nastąpienia, wystąpienia wypadku losowego przewidzianego w umowie ubezpieczenia. Wypadek taki jest ze swej natury, jaki z definicji wypadkiem losowym, dlatego też nie można przewidzieć jego wystąpienia, co stanowi właśnie ryzyko. Można uznać, iż ryzyko ubezpieczyciela polega na tym, iż wystąpi niekorzystne dla niego odchylenie rzeczywistej wielkości roszczeń do wielkości zakładanej.

Oznacza to, więc, iż każdorazowo zakład ubezpieczeń będzie musiał wypłacać więcej odszkodowań, więcej świadczeń pieniężnych niż zakładano podpisując umowy ubezpieczeniowe z osobami ubezpieczającymi. Każdorazowo, więc ryzyko ubezpieczyciela wiąże się z działalnością zakładu, a wzrasta proporcjonalnie do tego, jak wzrasta liczba ubezpieczonych wraz ze wzrostem portfela ubezpieczeń. Jest, więc taka zasada, iż im więcej osób dany ubezpieczyciel ubezpiecza, tym większe jest jego ryzyko, co do tego, iż dane świadczenie będzie musiało zostać wypłacone, iż zakładana rzeczywistość zostanie odchylona w tym przypadku na niekorzyść ubezpieczyciela, który takie ryzyko na siebie przyjmuje.