Łączenie ryzyka

Każda umowa ubezpieczenia jest obwarowana wystąpieniem zdarzenia losowego, zdarzenia, więc tego nie da się przewidzieć. Dlatego też każda umowa ubezpieczenia jest oparta, jest umocowana na ryzyku. Ryzyko takie jest niemożliwe do wyeliminowania, można jedynie podejmować zabiegi, można podejmować jedynie wysiłki zmierzające do jego redukcji, do jego zmniejszenia. Czasem jednak mamy do czynienia z ubezpieczeniem można by powiedzieć wyższego stopnia, z po prostu większym ryzykiem, natomiast czasem ubezpieczenia konkretnego typu są obwarowane mniejszym ryzykiem.

Wszystko jest uzależnione od tego, jakiego konkretnego typu ubezpieczenia ryzyko dotyczy, czy też z tym, jakiego typu przedmiot ubezpieczenia mamy na myśli. Jeżeli występuje taka sytuacja, iż mamy do czynienia z ubezpieczeniem obwarowanym mniejszym ryzykiem może wystąpić taka sytuacja, iż ryzyko jest łączone, mamy do czynienia z łączeniem ryzyka. Ma ono właśnie miejsce wtedy, kiedy występuje ryzyko mniejszego stopnia, a stopień realizacji ryzyk jednostkowych jest o wiele niższy. W takich sytuacjach bardziej opłacalne jest połączenie różnych ryzyk, kiedy stopień realizacji jednostkowych jest o wiele niższy. Ma to swoje zastosowanie jedynie wtedy, kiedy ryzyko nie jest duże i wtedy jest to bardziej opłacalne i dlatego znajduje swoje zastosowanie w takich właśnie sytuacjach.


Dzielenie ryzyka

Każda umowa ubezpieczenia, każde ubezpieczenie wiąże się z ryzkiem. Ryzyko leży w naturze ubezpieczeń każdego typu. Jednakże to właśnie, z jakiego typu ubezpieczeniem mamy do czynienia, czy jest to bardzo duże ryzyko, czy też ryzyko można powiedzieć mniejszego stopnia ma znaczenie. Przede wszystkim wpływa na to, czy takie ubezpieczone ryzyko można dzielić czy raczej wskazane jest, aby je łączyć. Kiedy mamy, więc do czynienia z wysokim stopniem ryzyka, kiedy ryzyko to ma swoje wysokie, nie możliwe do przewidzenia konsekwencje można takie ryzyko dzielić.

Wszystko jest uzależnione od tego, jakiego konkretnego typu ubezpieczenia ryzyko dotyczy, czy też z tym, jakiego typu przedmiot ubezpieczenia mamy na myśli. Jeżeli występuje taka sytuacja, iż mamy do czynienia z ubezpieczeniem obwarowanym wysokim stopniem ryzyka może ono zostać podzielone, mamy do czynienia z sytuacją dzielenia ryzyka. W takich sytuacjach jest to każdorazowo opłacalna forma, opłacalny zabieg. Jest to uwarunkowane tym, iż stopień realizacji ryzyk jednostkowych jest o wiele mniejszy, a wypłata świadczenia, wypłata odszkodowania w przypadku ryzyka wysokiego stopnia jest bardzo wysoka i każdorazowo nieopłacalna dla ubezpieczyciela. Dlatego też takie zabiegi, takie czynności jak dzielenie ryzyka w przypadku wysokiego stopnia tegoż ryzyka są stosowane.